Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Best Western La Berteliere

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rouen
Tài sản tốt nhất trong Rouen
Tài sản rẻ nhất trong Rouen

Tài sản phổ biến nhất trong France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Đáng tin cậy, đáng tin cậy, an toàn, dự trữ tự tin với Instant World Booking
Best Western La Berteliere

Khách sạn

The Best Western La Berteliere hotel is ideally located in a residential district only 5 minutes from the city center of Rouen.