Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

L'etoile Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Chamonix-Mont-Blanc
Tài sản tốt nhất trong Chamonix-Mont-Blanc
Tài sản rẻ nhất trong Chamonix-Mont-Blanc

Tài sản phổ biến nhất trong France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Khách sạn được xếp hạng hàng đầu
L'etoile Hotel

Khách sạn

L'etoile Hotel it is located at the foot of Mont Blanc, in the heart of Chamonix and offers contemporary accommodation, The gondola lift to the Aiguille du Midi mountains is a 5-minute walk away. Free WiFi