Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Peace and Love Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Paris 10 Entrepot
Tài sản tốt nhất trong Paris 10 Entrepot
Tài sản rẻ nhất trong Paris 10 Entrepot

Tài sản phổ biến nhất trong France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Đánh giá đáng tin cậy nhất về khách sạn
Peace and Love Hostel

Nhà trọ

Stay with us to enjoy your parisien experience and party lots !!! Peace and Love is a very special place, everyone who works here loves Paris and all its magic.